Velkommen

Et privat hjem for eldre med pleie- og omsorgsbehov

Vår visjon: Trygghet, omsorg og trivsel
Et smil for glede og fellesskap

Velkommen til vårt seniorpensjonat i Oslo!